City of Wesopa > Zelf spelen > Educatie

Educatie

Met je klas naar een voorstelling? In een week je eigen voorstelling maken? Theaterlessen van professionele theatermakers in de klas of in het decor van de voorstelling?

De afdeling educatie van De City Speelt werkt nauw samen met het basis onderwijs en voortgezet onderwijs in Weesp. Met een team van kunstvak docenten die zowel pedagogisch als artistiek hun sporen hebben verdiend, ontwikkelen we projecten op maat voor de scholen. Theatrale en sociale vaardigheden staan hierbij voorop. We spreken de verbeelding van de deelnemers aan, vragen hun inbreng en via theater oefeningen werken we naar presentaties toe. De deelnemers spelen uiteindelijk altijd vol trots het resultaat voor publiek!

Voor meer informatie en vragen neem contact op met Lenne Koning: lenne@wesopa.nl


Basisonderwijs De spelers van de Citybende spelen ieder seizoen een voorstelling onder schooltijd. De zaal zit dan vol met leeftijdsgenoten afkomstig van scholen uit Weesp. De leerlingen hebben eerder met hun klas een workshop in het decor over de thematiek van de voorstelling gevolgd. Zowel voor de spelers als publiek is dit een unieke ervaring. Theater kan niet veel herkenbaarder, dichter bij en aansprekender worden voor kinderen dan zo! Daarnaast verzorgt De City Speelt ook wekelijkse Taaltheaterlessen op Bredeschool de Kors Breijer en Basisschool de Jozefschool in Weesp ten behoeve van de taalontwikkeling.

 
 
 
 
 

De City Speelt geeft extra korting op theaterbezoek in combinatie met een workshop.


Projecten op maat De City Speelt ook in de klas. We ontwikkelen projecten waarin alle leerlingen van de school spelen. Waarin we een speciaal thema theatraal tot leven brengen. Waarin we een connectie maken met het taalonderwijs of een andere leerlijn. Waarin we docenten inspireren voor het geven van drama en theaterlessen in de klas. We ontwikkelen projecten waarin leerlingen, het gebouw, docenten en ouders een kant van elkaar leren kennen die ze nog nooit gezien hebben!

Wilt u ook een project op maat? We overleggen graag!


 
 
 
 
 

Middelbaar onderwijs Leerlingen van het middelbaar onderwijs volgen workshops in het decor van de voorstelling, of in de klas op school en bezoeken daarna de productie van de jongerengroep. In de workshop gaan de leerlingen actief met theater en de thematiek van de voorstelling aan de slag. Zo kunnen ze zich nog beter verbinden met wat hun leeftijdsgenoten op de vloer laten zien.

De City Speelt geeft extra korting op theaterbezoek in combinatie met een workshop.

 
 

Dit seizoen bezochten leerlingen van het Casparus College na de workshops de nieuwe productie ‘Onbekend’ van de Jongerengroep.

 

Projecten op maat De City Speelt ook samen met middelbare scholieren in speciale projecten. Zo koppelen we jongeren aan bejaarden in een project over de Tweede Wereldoorlog. Een inhoudelijk interessant onderwerp komt zo via theater op een bijzondere manier tot leven. Er vinden gesprekken plaats die anders niet zouden plaatsvinden. Gesprekken die leiden tot een theatrale performance waarin de verbeelding en ervaring van de deelnemers centraal staat!

Wil je ook een project op maat? Neem contact op en dan overleggen we graag!


Stage lopen Het is mogelijk om bij De City Speelt stage te lopen. Wil je het theater met al zijn facetten van binnenuit beter leren kennen? Of wil je je juist concentreren op de techniek van een voorstelling? In overleg bepalen we waar jouw vraag en interesse het beste beantwoord wordt. Je kunt meelopen en als je meer in je mars hebt ook zelf meehelpen in de uitvoering! Dit jaar lopen 5 leerlingen van het Vechtstede College hun maatschappelijke stage bij De City Speelt. Meer info? Mail lenne@wesopa.nl