City of Wesopa > Over ons: Algemene informatie > Anbi informatie

Anbi informatie

De Vereniging City of Wesopa maakt via deze website de voor de ANBI status vereiste gegevens openbaar.

De officiële naam van de City is: Vereniging City of Wesopa.

Het fiscaal nummer is: 6739416

De bestuurssamenstelling is als volgt:

Voorzitter: Rob ’t Hart
Secretaris: vacature
Penningmeester: Aaltje Snijder
Medewerkersvertegenwoordiger: Marina Heilbron
Techniek: Eelco Kappen
Horeca/Publieksdiensten: Iris Koopmans

Volgens art. 2 van de statuten heeft de vereniging ten doel:
Het organiseren van-, het participeren in – en ondersteunen van sociaal-culturele activiteiten, voorstellingen op het gebied van film en podiumkunsten alsmede evenementen, tentoonstellingen en bijeenkomsten, alles in de ruimste zin van het woord.

Beloningsbeleid:
De vereniging heeft geen betaalde bestuursleden.

De volgende aparte bijlagen zijn te downloaden:

jaarverslag 2017
jaarrekening 2017
Beleidsplan City of Wesopa