City of Wesopa > Het begin…

Het begin…

DE GESCHIEDENIS VAN HET THEATER

Na de oorlog was er veel behoefte aan vermaak, dus ook in Weesp werd de achterstand ingehaald en startte de Fam. Otto met de bouw van “De City”. In 1950 werd de “City of Wesopa” geopend, een film/theater met een nogal grote naam voor het kleine stadje Weesp. De hoogtijdagen duurden tot in de zestiger jaren.

Het ging het met De City bergaf na de entree van de televisie in Nederland. Na de nodige pogingen tot herstart en de mislukkingen ervan werd besloten het theater te verhuren aan Openbaar Kunstbezit die het huurde tot eind tachtiger jaren van de vorige eeuw, als magazijn, daarna stond het theater leeg.

Een groep vrijwilligers, waaronder die van het Filmhuis, zocht al langer een ander onderkomen en wilde dat combineren met hun wens een theater te vestigen. Na overleg met het gemeentebestuur werd men het eens over de voorwaarden waaronder dat kon. Een van die eisen was da het niet te veel mocht kosten. Dankzij een grote inzet van de vrijwilligers, en sponsoren kon de verbouwing binnen de begroting en binnen de geplande tijd afgerond worden. Begin 1991 was de opening.

Vanaf die tijd geeft De City jaarlijks tussen de 80 en 120 voorstellingen waaronder veel voor kinderen. En net als in het begin doen vrijwilligers het programmeren, het onderhoud, de techniek, de horeca en de verhuringen etc.(Zie ook: Vrijwilligers). Daarbij worden zij gelukkig bijgestaan door één vaste medewerker.

Vanaf 1998 is het gebouw van De City onder beheer van een stichting die los staat van de Vereniging City of Wesopa, die het theater runt, en is de Gemeente Weesp in staat om iets ruimer te subsidiëren.

In 2012 werd het theater grondig verbouwd. De entree werd aa ngepakt en er kwam een modern theatercafé op de begande grond. Een jaar later werd ook de theaterzaal vernieuwd.

foto’s copyright Gerrit Hols